Jord, kloak & betonarbejde

Villy Nielsen og Søn A/S varetager alle former for jord-, kloak- og betonarbejde i forhold til nybyggeri. Som autoriseret kloakmester er vi kvalificeret til at varetage alle former for anlægsinstallationer og forestår også kloakering i det åbne land.

På landet, hvor der ikke er offentlige kloaksystemer, vil der i kommende år komme påbud om, at beboere selv er ansvarlige for rensning af spildevandet, inden det udledes i vandløb eller nedsives i jorden.

At forbedre rensningen af spildevandet kommer grundvandet til gode. Derfor er det nødvendigt at etablere et nedsivningsanlæg, minirensanlæg eller pileanlæg.

Vi vejleder omkring den bedste løsning, da der skal tages hensyn til jordbundsforhold, fysisk plads og vandløb.

Kontakt os Villy Nielsen og Søn A/S